• Nextec
  • QVERTECH
  • Montana

Spółka

Informacje ogólne

Akcjonariat

UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

UDZIAŁ

DATA AKTUALIZACJI

RAPORT / ZDARZENIE 
 Jarosław Leszczyszyn

5 343 580

74,66%

15.03.2018

ESPI 2/2018

 Marek Kołodziejski

   480 990

  6,72%

28.04.2017

ESPI 3/2017 / WZA 

 Pozostali

1 333 430

18,62%

   
  RAZEM

7 158 000

100,00%