• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI 6/2021 - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 6/2021
data dodania 2021-07-22 14:18:00
   

Treść raportu:

Zarząd Poltronic S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 22 lipca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała”).

Na mocy Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

  1. postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 715.800,00 zł – na wypłatę dywidendy;
  2. ustaliło kwotę dywidendy na 0,10 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000, którym przysługuje prawo do dywidendy,
  3. ustaliło dzień 23 września 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy,
  4. ustaliło dzień 16 grudnia 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu