• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI 1/2022 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2022
data dodania 2022-01-31 09:40:00
   

Treść raportu:

Zarząd Spółki Poltronic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport roczny za 2021 rok– 18 marca 2022 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 16 maja 2022 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 16 sierpnia 2022 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu