• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI 10/2023 - Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 10/2023
data dodania 2023-10-11 17:15:00
   

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 11 października 2023 roku umowy z biegłym rewidentem – Biegly.pl Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4240.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania oraz wydanie sprawozdania z badania, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 11/2023 z dnia 15 września 2023 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu