• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

Periodische berichte

Raporty okresowe 2023

Raporty okresowe 2023

Raport Roczny 2023

Do pobrania: Raport Roczny za 2023 r.

Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe za 2023 r.

Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

Załącznik 3 - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2023 r.

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect 2023 r.

 
Raport 4Q 2023 - BRAK PUBLIKACJI

Do pobrania: Raport kwartalny 4Q 2023

Raport 3Q 2023

Do pobrania: Raport kwartalny 3Q 2023

Raport 2Q 2023

Do pobrania: Raport kwartalny 2Q 2023

Raport 1Q 2023

Do pobrania: Raport kwartalny 1Q 2023