• Nextec
  • QVERTECH

Information

Investor relations

Stockholders’ meetings

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IV 2017

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 kwietnia 2017 roku opublikowana została w raporcie bieżącym EBI 05/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 21.04.2017 r.