• Nextec
  • QVERTECH

Information

Investor relations

Stockholders’ meetings

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V 2012

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 maja 2011 roku opublikowana została w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 30 maja 2012.

 

Treść uchwał NWZA z dnia 30.05.2012 r.