• Nextec
  • QVERTECH

Information

Reports

Regular reports

Raporty okresowe 2011

Raport Roczny 2011

Do pobrania: Raport roczny za 2011

Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe za 2011 wraz z opinią Biegłego Rewidenta

Załącznik 2 - Raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdana Finansowego

Załącznik 3 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

Załącznik 4 - Dobre praktyki NewConnect

Raport 4Q 2011

Do pobrania Raport kwartalny Q4 2011

Raport 3Q 2011

Do pobrania Raport kwartalny Q3 2011

Raport 2Q 2011

Do pobrania Raport kwartalny Q2 2011

Raport 1Q 2011

Do pobrania Raport kwartalny Q1 2011