• Nextec
  • QVERTECH
  • Montana

Spółka

Informacje ogólne

Rada Nadzorcza

Aleksandra Żmudzińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jest absolwentką studiów stacjonarnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu a także ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pracowała jako dyrektor ds. handlowych w ELWRO 45 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz specjalista ds. handlowych w Zakładach Elektronicznych ELWRO z siedzibą we Wrocławiu. Pełniła również funkcje nadzorcze w EMC Instytut Medyczny S.A. jako wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej i przewodnicząca Komitetu Audyt oraz w Eco-Termica Sp. z o.o. jako członek Rady Nadzorczej.

Obecnie pracuje jako doradca finansowy, ekspert ds.wycen SYGMA Sp. z o.o. we Wrocławiu będąc Prokurentem spółki a także pełni funckcje przewodniczącej Rady Nadzorczej Sky Storage Sp. z o.o., przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Fundacji Bente Kahan oraz członka Rady Fundacji Cedres.

Z Poltronic związana od 2017 roku.


Adam Kłosek - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo. Radca Prawny.

Swój rozwój zawodowy od początku wiązał z międzynarodowymi instytucjami finansowymi takimi jak Eurobank S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie AEGON S.A., pełniąc funkcje w ich działach rozwoju oraz komórkach prawnych. Wieloletni Commercial Contract Manager oraz Legal Counsel w Hewlett Packard Enterprise, będącej liderem w branży Business Processing Outsourcing oraz IT Outsourcing.

Od 2009 r. współwłaściciel, obecnie właściciel kancelarii prawnej we Wrocławiu specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z Polski oraz anglo- i niemieckojęzycznych.

Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Z Poltronic S.A. związany od 2010 roku.


Lech Poźniak - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjalizował się w Urządzeniach Cieplnych, Zdrowotnych i Ochrony Powietrza.

Po studiach podjął prace jako pracownik naukowy w Akademii Rolniczej (obecnie SGGW) w Warszawie na Wydziale Technologii Żywności.

W 1984 rozpoczął działalność gospodarczą, która prowadzi do chwili obecnej. Posiadał firmy, czy też był udziałowcem w spółkach o kilku profilach działalności takich jak produkcja opakowań, produkcja spożywcza, produkcja kaset magnetofonowych, produkcja fonograficzna (płyty CD).

Od roku 1999 wraz z firmą Brueggen KG tworzy Brueggen Polska Sp. z o.o., w której jest członkiem zarządu.

Z Poltronic S.A. związany od 2012 roku.


Rafał Pankała - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od ponad 10 lat związany jest z branżą medyczną. W latach 2004-2011 pracował w Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią EuroMediCare we Wrocławiu a od 2012 roku związany jest z KCR S.A.

Z Poltronic S.A. związany od 2015 roku.


Aleksander Franieczek - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej.

Po studiach zdobywał doświadczenie w Vinsar sp. z o.o. Najpierw praca w dziale marketingu, a później przygotowanie wdrożenia strony internetowej oraz systemu b2b. W kolejnych latach pełnił funkcję kierownika sprzedaży detalicznej oraz internetowej firmy Vinsar.

Od 2014 roku prowadzi własną działalność związaną z doradztwem IT oraz wykonywaniem serwisów internetowych.

Z Poltronic S.A. związany od 2016 roku.