• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 14/2012 - Raport miesięczny - luty 2012

typ raportu Raport bieżący
numer 14/2012
data dodania    2012-03-26 16:55:39
   

Raport miesięczny za miesiąc luty 2012

Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc luty 2012 zawierający:

  1. Wybrane informacje finansowe.
  2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu.
  3. Wykaz informacji opublikowanych w miesiącu w trybie raportu bieżącego
  4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
  5. Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kolejnym miesiącu.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Plik Raportu: miesieczny_02_2012_final.pdf rozmiar: 210.6 KB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu