• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 21/2012 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 21/2012
data dodania 2012-05-30 17:33:23
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.05.2012 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu