• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 2/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 2/2019
data dodania 2019-03-05 11:40:00
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok („Raport”). Zgodnie z treścią raportu EBI nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku publikacja raportu miała nastąpić w dniu 7 marca 2019 roku.

W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu ustala się na dzień 14 marca 2017 roku.

Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:                                          

§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu
  • Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn - Wiceprezes Zarządu