• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 7/2020 - Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 7/2020
data dodania 2020-07-31 13:00:00
   

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze śmiercią Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Kłosek, podjęła uchwałę nr 1/2020 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.  Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki dokooptowała Pana Piotra Kołodziejskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.


Załączniki

Życiorys RN PK.pdf rozmiar: 96.8 KB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu