• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 4/2011- Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)


Data sporządzenia: 13-06-2011

Spółka: POLTRONIC S.A.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2011 roku:

Akcjonariusz: JAROSŁAW LESZCZYSZYN
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1 422 617
Udział w ogólnej liczbie głosów - 47,42 %
Udział w liczbie głosów na WZA - 53,69 %

Akcjonariusz: Sino Investment Sp. z o.o. w likwidacji
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1 223 576
Udział w ogólnej liczbie głosów - 40,79 %
Udział w liczbie głosów na WZA - 46,17 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Członek Zarządu