• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 8/2012 - Zawiadomienie otrzymane w trybie art.(...)

Data sporządzenia: 5-11-2012

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Poltronic S.A informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie złożone na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przesłane przez Pana Jarosława Leszczyszyna, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące transakcji których łączna wartość przekroczyła kwotę 5.000 euro:

l.p  data transakcji kupno / sprzedaż wolumen cena (zł)      miejsce transakcji

1       28-08-2012    Kupno          1 000    0,58           sesja na rynku NewConnect
2       19-09-2012    Kupno             200    0,57           sesja na rynku NewConnect
3       16-10-2012    Kupno          4 000    0,57           sesja na rynku NewConnect
4       17-10-2012    Kupno             300    0,60           sesja na rynku NewConnect
5       18-10-2012    Kupno          8 970    0,64 (średnia) sesja na rynku NewConnect
6       22-10-2012    Kupno          3 700    0,70           sesja na rynku NewConnect
7       23-10-2012    Kupno          3 000    0,90           sesja na rynku NewConnect
8       25-10-2012    Sprzedaż    57 750    0,69           sesja na rynku NewConnect
9       30-10-2012    Sprzedaż    14 250    0,70           sesja na rynku NewConnect
10     25-10-2012    Sprzedaż  311 160    0,55           sesja na rynku NewConnect
11     26-10-2012    Sprzedaż  355 000    0,55           sesja na rynku NewConnect
12     26-10-2012    Sprzedaż  195 000    0,55           sesja na rynku NewConnect
13     20-10-2012    Kupno       311 160    0,55           umowa cywilnoprawna
14     20-10-2012    Kupno         72 000    0,55           umowa cywilnoprawna

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
05-11-2012         Marek Kołodziejski           Prezes Zarządu