• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 4/2019 - Śmierć Członka Rady Nadzorczej

typ raportu Raport bieżący
numer 04/2019
data dodania 2019-12-30

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana  Adama Kłosek.

Pan Adam Kłosek pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 22 grudnia 2010 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu