• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 2/2022 - Zakończenie działalności podmiotu(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 2/2022
data dodania 2022-06-23 16:00:00
   

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Poltronic SA ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2022 roku powziął wiadomość o zakończeniu z dniem 17 czerwca 2022 r. działalności podmiotu zależnego od Emitenta - spółki ChengDi Co. Ltd. z siedzibą w Hong Kongu. Emitent był właścicielem 100% udziałów w ChengDi Co. Ltd. z siedzibą w Hong Kongu, natomiast ChengDi Co. Ltd., która nie prowadziła działalności operacyjnej, była właścicielem 100% udziałów w ChengDi Trade Co. Ltd. z siedzibą w Shenzhen (Chiny). O zakończeniu działalności spółki ChengDi Trade Co. Ltd. Emitent informował RB ESPI 7/2020 w dniu 4 listopada 2020 roku.

Poltronic SA nie posiada już podmiotów zależnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu