• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Raporty okresowe 2020

Raporty okresowe 2020

Raport Roczny 2020

Do pobrania: Raport Roczny za 2020 r.

Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe za 2020 r.

Załącznik 2 - noty do Sprawozdania Finansowego za 2020

Załącznik 3 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.

Załącznik 4 - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2020 r.

Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect 2020 r.

 

Raport 4Q 2020 - BRAK PUBLIKACJI

Do pobrania: Raport kwartalny 4Q 2020

Raport 3Q 2020

Do pobrania: Raport kwartalny 3Q 2020

Raport 2Q 2020

Do pobrania: Raport kwartalny 2Q 2020

Raport 1Q 2020

Do pobrania: Raport kwartalny 1Q 2020