• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Raporty okresowe 2021

Raporty okresowe 2021

Raport Roczny 2021

Do pobrania: Raport Roczny za 2021 r.

Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe za 2021 r.

Załącznik 2 - Sprawozdanie Finansowe za 2021 r. - informacja dodatkowa

Załącznik 3 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.

Załącznik 4 - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2021 r.

Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect 2021 r.

 

Raport 4Q 2021 - BRAK PUBLIKACJI

Do pobrania: Raport kwartalny 4Q 2021

Raport 3Q 2021

Do pobrania: Raport kwartalny 3Q 2021

Raport 2Q 2021

Do pobrania: Raport kwartalny 2Q 2021

Raport 1Q 2021

Do pobrania: Raport kwartalny 1Q 2021