• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VII 2010

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 lipca 2010 roku.

 

Treść uchwał NWZA z dnia 20.07.2010 r. (cz.1)


Treść uchwał NWZA z dnia 20.07.2010 r. (cz.2)