• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IV 2013

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 kwietnia 2013 roku opublikowana została w raporcie bieżącym nr 04/2013 z dnia 11 kwietnia 2013.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 10.04.2013 r.