• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IV 2018

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 kwietnia 2018 roku opublikowana została w raporcie bieżącym EBI 04/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 11.04.2018 r.