• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V 2019

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 08 maja 2019 roku opublikowana została w raporcie bieżącym EBI 05/2019 z dnia 09 maja 2019 roku.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 08.05.2019 r.


 

Korekta treści uchwały nr 9 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 08 maja 2019 roku opublikowana została w raporcie bieżącym EBI 08/2019 z dnia 10 maja 2019 roku

 Korekta treści str.1

 Korekta treści str.2