• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIII 2020

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku opublikowana została w raporcie bieżącym EBI 11/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 28.08.2020 r.