• Nextec
  • QVERTECH

RODO

Informacja o RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję (zwanym dalej RODO), iż:

 

Administratorem danych osobowych jest:

Poltronic S.A., ul. Traugutta 1-7, 50-449 Wrocław

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować:

-  listownie na adres Administratora danych osobowych: ul. Traugutta 1-7, 50-449 Wrocław

-  e-mailem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  telefonicznie pod numerem: +48 784 529 778

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania rozliczeń w związku z jej zawarciem, wykonywania obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków),  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku).

 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji tej umowy. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem zawarcia i realizacji umowy.

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 
Plik do pobrania : RODO