• Nextec
  • QVERTECH

Information

Investor relations

Stockholders’ meetings

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V 2010

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 maja 2010 roku.

 

Treść uchwał NWZA z dnia 27.05.2010 r.