• Nextec
  • QVERTECH
  • Montana

Spółka

Informacje ogólne

Akcjonariat

UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

UDZIAŁ

DATA AKTUALIZACJI

RAPORT / ZDARZENIE 
 Jarosław Leszczyszyn

  5 343 580

  74,65%

  23.04.2018

  ESPI 4/2018

 Marek Kołodziejski

     480 990

    6,72%

  17.04.2018

  ESPI 3/2018 / WZA 

 Pozostali

  1 333 430

  18,63%

   
  RAZEM

  7 158 000

100,00%