• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 8/2019 - Korekta raportu bieżącego nr 5/2019(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 08/2019
data dodania 2019-05-10

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2019 roku otrzymał sprostowany odpis Aktu Notarialnego Rep A Nr 3578/2019 z Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2019 roku, sprostowany Protokołem Prostującym Rep. A Nr 3695/2019, na podstawie którego została sprostowana omyłka pisarska w treści Uchwały nr 9/2019 z dnia 8 maja 2019 roku.

Zakres sprostowania:

w Uchwale Nr 9 w § 1 ust. 1 w pierwszym wierszu błędnie wpisano po słowach ,,W związku z Uchwałą nr..." numer uchwały jako ,,10" , podczas, gdy prawidłowo w tym miejscu powinien być wpisany numer „8". W związku z tym prostuje się w Uchwale Nr 9 w § 1 ust. 1 zapis w pierwszym wierszu w ten sposób, że po słowach „W związku z Uchwałą nr..." skreśla się „10" i w to miejsce wpisuje się prawidłowy numer ,,8".

Treść Aktu Notarialnego za Rep A Nr 3695/2019 stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki:

Korekta treści str.1

Korekta treści str.2

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu