• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 9/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 9/2020
data dodania 2020-07-31 13:15:00
   

 

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 roku (piątek), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.


Załączniki

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty Uchwał ZWZ

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu