• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IV 2016

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku opublikowana została w raporcie bieżącym EBI 05/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 20.04.2016 r.