• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VI 2011

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 czerwca 2011 roku opublikowana została w raporcie bieżącym nr 14/2011 z dnia 9 czerwca 2011.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 08.06.2011 r.