• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 2/2024 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 2/2024
data dodania 26-04-2024 19:04:17
   

Treść raportu:

Zarząd Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ) w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 5.874.570

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 7.158.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 82,07%

 

Jarosław Leszczyszyn:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 4.623.830, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 78,71% oraz w ogólnej liczbie głosów - 64,60%.

 

Marek Kołodziejski:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 1.200.740, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 20,44% oraz w ogólnej liczbie głosów - 16,77%.


Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu