• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IV 2015

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 kwietnia 2015 roku opublikowana została w raporcie bieżącym EBI 06/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 13.04.2015 r.