• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VI 2022

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku opublikowana została w raporcie bieżącym EBI 5/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 28 czerwca 2022 r.